thermal-expert-v1

Nasadka termowizyjna Thermal Expert V1

Rozdzielczość w podczerwieni 640 x 480 (307 200 pikseli)
Częstotliwość detektora < 9 Hz
Czułość termiczna (NETD) < 0.05°C (50 mK)
Zakres pomiarowy -10°C do +120°C
Obiektyw standardowy / minimalna odległość ostrzenia / rozdzielczość przestrzenna IFOV wymienny 32.2° x 24.4°/ 2.4m / 0.88 mrad
Optyka opcjonalna / minimalna odległość ostrzenia /rozdzielczość przestrzenna wymienny (bez kalibracji z kamerą ) 73.2° x 54.5° / 0/4 m / 1.996 mrad
wymienny (bez kalibracji z kamerą ) 17.3° x 13.1° / 1.0 m / 0.66 mrad
wymienny (bez kalibracji z kamerą ) 12.3° x 9.3° / 5.0 m / 0.46 mrad
Regulacja ostrości ręczna
Aparat cyfrowy tablet / smartfon / kamera PC
Zobrazowania :
– urządzenia oparte o Android
obraz w podczerwieni , obraz widzialny, obraz w obrazie (Overlay view),
niestandardowe: widzialny II podczerwień (Twin view),widzialny na podczerwonym (Floating view)), 50:50 View
Zobrazowania :
– urządzenia oparte o Windows OS
Obraz w podczerwieni, obraz widzialny
Funkcje pomiarowe w trybie mobilnym punkt (1-5), obszar (prostokąt, koło – min., max, średnia), linia, alarm temperaturowy, temp. max i min. w obrazie
Tryb zapisu obrazów:
– urządzenia oparte o Android
- radiometryczny i nieradiometryczny w podczerwieni,  wideo nieradiometryczne w podczerwieni  z naniesioną skalą i funkcją  pomiarową  wraz  z wartością temperatury, wideo w paśmie widzialnym, widzialny, obraz w obrazie (Overlay  view), niestandardowe: widzialny II podczerwień (Twin view), widzialny na podczerwonym (Floating view)), 50:50 View
Tryb zapisu obrazów:
– urządzenia oparte o Windows OS
- radiometryczny i nieradiometryczny w podczerwieni, wideo nieradiometryczne w podczerwieni
Oprogramowanie do analizy termicznej i raportowania mobilne, nieodpłatne – na platformę Android standardowe, nieodpłatne – pod Windows OS
Gwarancja 12 miesięcy