thermal-expert-pro1

Nasadka termowizyjna Thermal Expert Q1 Pro

Rozdzielczość w podczerwieni 384 x 288 (110 592 piksele)
Częstotliwość detektora < 9 Hz
Czułość termiczna (NETD) < 0.05°C (50 mK)
Zakres pomiarowy -10°C do +250°C
Obiektyw standardowy / minimalna odległość ostrzenia / rozdzielczość przestrzenna IFOV wymienny 56.3° x 41.8° / specyfikowana 0.2 m, rzeczywista 0.02 m / 2.56 mrad
Optyka opcjonalna / minimalna odległość ostrzenia /rozdzielczość przestrzenna wymienny 28.7° x 21.7° / 0.4m / 1.3 mrad
Regulacja ostrości ręczna
Aparat cyfrowy tablet / smartfon / kamera PC
Zobrazowania :
– urządzenia oparte o Android
obraz w podczerwieni , obraz widzialny, obraz w obrazie (Overlay view),
niestandardowe: widzialny II podczerwień (Twin view),widzialny na podczerwonym (Floating view)), 50:50 View
Zobrazowania :
– urządzenia oparte o Windows OS
Obraz w podczerwieni, obraz widzialny
Funkcje pomiarowe w trybie mobilnym punkt (1-5), obszar (prostokąt, koło – min., max, średnia), linia, alarm temperaturowy, temp. max i min. w obrazie
Tryb zapisu obrazów:
– urządzenia oparte o Android
- radiometryczny  i nieradiometryczny w podczerwieni,  wideo nieradiometryczne w podczerwieni  z naniesioną skalą i funkcją  pomiarową  wraz  z wartością temperatury, wideo w paśmie widzialnym, widzialny, obraz w obrazie (Overlay  view), niestandardowe: widzialny II podczerwień (Twin view), widzialny na podczerwonym (Floating view)), 50:50 View
Tryb zapisu obrazów:
– urządzenia oparte o Windows OS
- radiometryczny i nieradiometryczny w podczerwieni, wideo nieradiometryczne w podczerwieni
Oprogramowanie do analizy termicznej i raportowania mobilne, nieodpłatne – na platformę Android standardowe, nieodpłatne – pod Windows OS
Gwarancja 12 miesięcy