Kamery termowizyjne dla ośrodków edukacyjnych

Szybki rozwój technologii termowizyjnej sprawił, że diagnostyka przy pomocy kamer termowizyjnych znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach życia, a w szczególności w sektorze budowniczym i przemysłowym. Obraz termiczny rozkładu temperatur (termogram), w sposób precyzyjny, pozwala na wykrycie i zlokalizowanie nieprawidłowości, a także zidentyfikowanie wadliwych elementów.

Termografia kontra pirometry

Niewątpliwą zaletą kamer termowizyjnych jest fakt, iż pomiaru temperatury można dokonywać na odległość i obejmuje on cały interesujący nasz obszar. Pirometr natomiast rejestruje temperaturę w ściśle określonym miejscu. Oznacza to, że obraz z kamery typu FLIR C2, posiadającej rozdzielczość 80×60 pikseli jest równy 4800 pomiarom pirometrycznym jednocześnie. Dodatkowo w ostatnich latach ceny kamer drastycznie spadły, dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po te urządzenia.

Ważne jest, aby przyszli specjaliści różnych dziedzin życia mieli dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań termografii.

build2