Termogram budynku - pomiary termowizyjne
Termogram budynku - pomiary termowizyjne

Budownictwo

Pomiary termowizyjne w budownictwie

Przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR można szybko i dokładnie przeglądać budynki, identyfikując problemy niewidoczne gołym okiem. W ten sposób można sprawdzić stan struktury budynku i jego instalacji dla potrzeb przeglądu budowlanego, weryfikacji napraw lub oceny na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych.

Energetyka

Pomiary w energetyce

Kamery termowizyjne są wykorzystywane do badania systemów i elementów elektrycznych wszystkich kształtów i rozmiarów, a ich wykorzystanie nie jest ograniczone tylko do dużych urządzeń wysokiego napięcia. Szafki elektryczne i panele sterowania silnikami są regularnie przeglądane z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Wytwarzane w nich ciepło, jeżeli nie będzie pod kontrolą, może narastać do takiego punktu, w którym złącza stopią się i zostaną zerwane.

Electricity3